Produkta vides deklarācija (EPD)

Home/Produkta vides deklarācija (EPD)

LCA un EPD

Pieaugošā interese par vides tēmām ir radījusi jaunu tirgu patiesi ekoloģiskiem produktiem un pakalpojumiem. Šis jaunais ekonomikas rādītājs ietver dažādu līdzekļu lietošanu, kas ļauj mērīt un pārbaudīt ietekmi uz apkārtējo vidi.

Mater-Bi® produktu izejvielu piegādātājam Novamont ir vienmēr bijis būtisks dzīves cikla novērtējums (LCA), un produkta vides deklarācija (EPD). Šie faktori tiek uzskatīti par stratēģiski svarīgiem, lai kontrolētu biodegradējošu plastmasas polimēru lietošanas reālo ietekmi uz apkārtējo vidi.

LCA – Life Cycle Analysis jeb dzīves cikla novērtējums

Dzīves cikla novērtējums ir ražošanas procesu, produktu un pakalpojumu analīzes metode, kas veicina sistēmu pētniecību no globāla skatupunkta. Vienīgais veids, kā pilnvērtīgi izpētīt ražošanas sistēmas ir soli pa solim pārbaudīt to produktivitāti jeb izejvielas veikto ceļu visa pārstrādes un transporta procesa gaitā līdz galīgai pārstrādei. Šīs pieejas nosaukums ir “no šūpuļa līdz kapam”.

Produkta dzīves cikla novērtējuma mērķis ir konstatēt ražošanas procesus, kas atstāj vislielāko ietekmi uz apkārtējo vidi un norādīt iespējas situācijas uzlabošanai, lai nodrošinātu pēc iespējas pozitīvāku ietekmi uz apkārtējo vidi un mazinātu negatīvo ietekmi.

EPD – produkta vides deklarācija

EPD ir būtisks brīvprātīgs kvalificēšanas instruments uzņēmumiem, kas plāno aktīvi piedalīties vides aizsardzībā. EPD ļauj objektīvi un caurskatāmi kontrolēt produkta ietekmi uz apkārtējo vidi.

Lai nodrošinātu EPD lietošanu un aizsargātu vidi, būtisks elements ir kvalificētu un oficiālu vadošo struktūru atzīti noteikumi un uzticama apstiprināšanas sistēma. Pēdējos gados dzīves cikla skatījuma (LCT) koncepts ir kļuvis par būtisku preces vai pakalpojuma ietekmes uz apkārtējo vidi novērtēšanas elementu. LCT ir fundamentāla kultūrā balstīta pieeja, jo ņem vērā visu produkta attīstības ciklu un nosaka nepieciešamos labojumus un jauninājumus. Izejvielu sagādes, ražošanas, lietošanas un dzīves cikla beigu novērtēšana kopējā kontekstā rada lielu potenciālu daudziem produktiem, tostarp plastmasai, jo tas ļauj izgatavot produktus, kas ir cieši integrēti gan reģionālā ražošanas sistēmā, gan patērēšanas veidā un paražās, piedāvājot plašas attīstības iespējas. Tuvu ražošanas vietai esošas izejvielas vai dzīves cikla beigas, kas nodrošina maksimālu atkritumu savākšanu un pārstrādi, ir vienkārši, bet konkrēti, kvantitatīvi izmērāmi elementi, ko var pastāvīgi pilnveidot un nodrošināt to ilgtspējību.

Dzīves cikla novērtējums (LCA) ir galvenais ‘’dzīves cikla skatījuma’’ īstenošanas veids. Šī ir objektīva metode, kas ļauj izmērīt un kvantificēt enerģijas rādītājus, ietekmi uz apkārtējo vidi un potenciālo produkta/procesa/rīcības ietekmi uz visu dzīves ciklu, sākot no izejvielas sagādes līdz dzīves cikla beigām (“no šūpuļa līdz kapam”). Šī pieeja, kas uzskata, ka visi ražošanas procesa posmi ir savstarpēji saistīti un atkarīgi viens no otra, ļauj izmērīt kumulatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Starptautiskā līmenī dzīves cikla novērtējums (LCA) tiek regulēts ar standartiem ISO 14040 un ISO 14044.

Novamont ir izmantojis LCA metodoloģiju jau kopš 1998. gada un bija viens no pirmajiem uzņēmumiem Itālijā, kas to sāka pielietot. Dažādo Mater-Bi® produktu katrs dzīves cikla posms tiek pētīts, mērīts un pēc iespējas papildināts, pielietojot ekodizaina kritērijus, uzlabojot ražošanas telpu un procesu efektivitāti, kā arī izmantojot patiesi ekoloģisku izejvielu sagādes procesus.

Üle 50€ ostude puhul transport tasuta! Aizvērt