Meie elu sõltub tervislikust pinnasest

Aastate jooksul on liikunud palju vastuolulist informatsiooni kompostitavate prügikottide kohta. On seatud kahtluse alla, kas nende kasutamine orgaaniliste jäätmete sorteerimiseks on õige. Verbund Kompostierbare Produkte e.V. (Kompostitavate Toodete Assotsiatsioon) poolt uuringuid teinud eksperdid räägivad, et "sertifitseeritud tööstuslikud kompostitavad jäätmekotid ei kahjusta pinnast, inimeste tervist ega aita kaasa mikroplasti probleemile". Vastupidi, need annavad võimaluse muuta

Kas geograafia on keskkonnasõbralike toodete puhul oluline?

Kas on mõistlik osta keskkonnasõbralikke kompostitavaid tooteid, mis on toodetud teisel pool maakera ja mille siia tarnimiseks on kasutatud pikaajalist mere- ja maanteetransporti, mis on üheks suurimaks co2 heite tekitajaks? Kui soovime olla keskkonnasõbralikud, kas peaksime veenduma ainult selles, et biolagunev kott vastaks nõuetele ja oleks kindlasti ka kompostitav või tuleks uurida,   mis tingimustel

Toidujäätmete liigiti kogumine ei pea olema tüütu ja ebameeldiv kohustus

Vastavalt Euroopa direktiivile, on Eestil kohustus aastaks 2023 toidujäätmeid liigiti koguda. Üha enam omavalitsusi on hakanud seda teemat tõsisemalt võtma ja majapidamistele on tekitatud võimalusi toidujäätmete kogumiseks. Miks peab biojäätmeid liigiti koguma? Eelkõige sellepärast, et biolagunevaid jäätmeid on võimalik taaskasutada (näiteks valmistada kompostmulda). Kui biolagunevad jäätmed visatakse segaolmejäätmete hulka, on sellel kolm

Kompostikorv WFoody

BioBag on tuntud, kui keskkonnasõbralikult mõtlev ettevõte ja selleks, et olla selle nime vääriline proovime leida iga päev viise, kuidas olla veel loodussõbralikum. Uhkusega saame öelda, et oleme leidnud veel ühe alternatiivi plastiku vähendamiseks. Nimelt oleme välja töötanud uhiuue vineerist kompostikorvi. Sarnaselt meie taaskasutatud plastikust toodetud MaxAir kompostikorvile, on ka kompostikorv WFoody disainitud spetsiaalselt

Kuidas leida see õige?

Praegusel ajal on erinevad loodussõbralikud kaubad väga popid, seetõttu ringleb meie turul väga palju erinevaid ÖKO või BIO kirjadega tooteid, mis kõik ei pruugi olla päris need, milleks me neid peame. Sõna „Biolagunev“ võib kirjutada absoluutselt iga toote peale, kuid kui sellel ei ole vastava sertifikaadiga märgistusi, on see väide tühine. Kuidas siis saab

Ookeanid on plastikut täis

Ookeanide saastumist vähendaks komposteeruv plastik Mered ja ookeanid on täis rämpsu, mis looduses ei lagune, vaid aina kuhjub ning elusolendeid tapab. Seda looduskatastroofi saame peatada ainult meie ise. Üheks lahenduseks võib olla komposteeruv MATER-BI materjal. Itaalia ettevõtte Novamonti eksperdid on seda materjali merekeskkonnas katsetanud. 2017. aastal randus Norras 6 meetri pikkune vaal, kelle magu

Title

Go to Top