Kas on mõistlik osta keskkonnasõbralikke kompostitavaid tooteid, mis on toodetud teisel pool maakera ja mille siia tarnimiseks on kasutatud pikaajalist mere- ja maanteetransporti, mis on üheks suurimaks co2 heite tekitajaks?

Kui soovime olla keskkonnasõbralikud, kas peaksime veenduma ainult selles, et biolagunev kott vastaks nõuetele ja oleks kindlasti ka kompostitav või tuleks uurida,   mis tingimustel see kott tehti ja kui palju energiat kulus selle tootmiseks ning Euroopasse transportimiseks?

BioBag Baltic OÜ kuulub 1959. aastal asutatud BioBag International gruppi.

Alates 2003. aastast keskendub BioBag eelkõige keskkonnasõbralike, kompostitavate ja biolagunevatele toodetele. BioBag Internationalile kuulub Hiiumaal olev Dagöplast AS tootmisettevõte, kus toodame suure osa oma kompostitavatest toodetest.
Tänu pikaajalisele kogemusele ja tihedale koostööle materjalide tootjatega, on meie teadmised bioplasti valdkonnas küllaltki suured.

BioBagi tooteid valmistatakse Euroopas, peamiselt Eestis ja Belgias, ning tarnitakse kõikjale Euroopas. Nagu oma toodete puhul, on meie jaoks oluline ka tooraine päritolu, sest isegi, kui kasutame kõige keskkonnasõbralikemaid lahendusi tootmises ja toodetes võib transpordile kulunud energia selle kõik ära nullida. Seetõttu kasutame oma tootmises Euroopast pärit toorainet.

Biolagunevad ja kompostitavad tooted on väga ajatundlikud ja nende säilivusaeg on piiratud. See aeg ei peaks kuluma kauakestva transpordi peale, mil tooted kaotavad järk-järgult oma tugevuses vaid see aeg peaks kuuluma meie klientidele.

BioBag tagab oma töötajatele head töötingimused. Meie tootmine on võimalikult keskkonnasõbralik ning peab kinni kõigist Euroopa Liidu kehtestatud CO2-heite piirangutest. Hiljaaegu hakkasime oma Hiiumaa tehases kasutama rohelist energiat, mis on toodetud 100% taastuvatest allikatest.

Kuna meie tootmine ning kliendid on üksteise lähedal, saame olla väga paindlikud ja oma tooteid klientidega koostöös arendada.

Kõik BioBagi kotid vastavad Euroopa standarditele. Tavatarbijatel on tihti keeruline jälile saada, kas tooted, mida esitletakse loodussäästlike ja biolagunevatena, on seda ka päriselt. Meie sertifikaadid ja standardid tagavad, et meie tooted on põhjalikult testitud ning vastavad nõuetele. Rohkem infot: SIIT

Meie leiame, et jah, geograafia, töötingimused ja kvaliteediseire määravad toote jätkusuutlikkuse.

Õnneks on hakanud ka mõned keskkonnasõbralike kottide edasimüüjad nõudma, et tooted oleks toodetud Euroopas. Järelikult pole meie ainsad sellise mõtteviisi pooldajad.