Praegusel ajal on erinevad loodussõbralikud kaubad väga popid, seetõttu ringleb meie turul väga palju erinevaid ÖKO või BIO kirjadega tooteid, mis kõik ei pruugi olla päris need, milleks me neid peame.
Sõna „Biolagunev“ võib kirjutada absoluutselt iga toote peale, kuid kui sellel ei ole vastava sertifikaadiga märgistusi, on see väide tühine.
Kuidas siis saab tarbija olla kindel, et soovides komposteeruvat toodet ta selle ka poeriiulilt üles leiab?
Selleks tuleks jälgida tootel välja toodud sertifitseerimismärgistusi.
TÜV Austria annab välja OK compost sertifikaate toodetele, mis on vastavuses Euroopa standardiga EN13432.
OK compost sertifikaatide saamine on küllaltki ajamahukas ja kulukas ettevõtmine ning kõik tootjad, kes selle tee on otsustanud ette võtta panevad hea meelega oma toodetele ka vastava märgistuse.
Samuti tõestab komposteerivust tootel olev Seedling sertifitseerimismärgistus.

Sertifikaadi Ok Compost töötas 1995. aastal välja Vincotte, kuid 2017. aastal võttis selle üle TüV Austria.
Seedling logo on välja töötatud Din Certo poolt, kes omakorda müüs selle sertifitseerimismärgistuse European Bioplastic’ule. Enamikel juhtudel need sertifitseerimisskeemid kattuvad. Seedling sertifitseerimismärgistust kasutavad paljud sidusettevõtted nagu Australian BioPlastics ja BPI, aga ka TüV Austria.

Millised need märgistused siis on?
TüV Austrial on lausa mitu sertifitseerimismärgistust, täna haldavad nad järgmisi sertifikaate:

  • OK Compost Industrial,
  • OK Compost HOME,
  • OK Biodegradable SOIL,
  • OK Biodegradable Marine,
  • OK Biodegradable Water,
  • OK BioBased (tegu on biopõhistest materjalidest tootega- ei pruugi olla komposteeruv, kui pole juurde toodud ka ok compost sertifitseerimismärgistust)
  • Seedling

Meie kasutame oma toodetel OK Compost Industrial, OK Compost HOME, OK Biodegradable SOIL ja Seedling sertifitseerimismärgistusi.

Leides tootelt OK Compost või Seedling sertifitseerimismärgistuse võid olla kindel, et tootel on vastav sertifikaat olemas. Kuna sertifitseerimismärgistused peavad sisaldama ka tootja numbrit, on sertifikaadi mittevastavust võimalik kahtluse korral kiiresti tuvastada ning sellest sertifitseerijale teada anda.