SEMINAR „ROHELINE EESTI“ / „GREEN ESTONIA“

Hiljaaegu on hakatud suuremat tähelepanu pöörama ressursside paremale rakendamisele Eestis.
Konverentsil selgitatakse meie ees seisvaid arenguid ja tehakse ettepanekuid jäätmekäitlusprobleemide
lahendamiseks.

There is currently increased focus on better utilixation of resources in Estonia. The conference will shed light
on the development we are facing and make suggestions on how to solve the future waste managment challenges.

AEG / TIME

28.03.2019 09:30-17:00
Ernst Öpiku maja, / Ernst Öpik building
Valukoja 8, Ülemiste City 11415

EESMÄRK / PURPOSE

Suurendada Eesti teadmist biojäätmete käitlemisest ja muuta seda efektiivsemaks
To increse the knowledge of biowaste management in Estonia and improve it

TUTVUSTUS / INTRODUCTION

Kuulame milline on Eesti olukord praegu, millised on probleemid ja kitsaskohad
What is the current situation in Estonia, what are the main problems and bottelnecks

Toome Eesti võtmeisikute ette näited mujal Euroopas hästi õnnestunud jäätmekäitlusest
ja toidujäätmete sorteerimisest. Oma kogemustest räägivad Rootsi, Norra ja Itaalia edukad ettevõtted.
We bring samples from the different successful countries to Estonian Key persons. Swedish,
Norwegian and Italian successful companies will talk about their experiences.

Maailma ühe edukaima komposteeruva materjalide tootja NOVAMONT
jagab oma kogemusi ja tarkusi erinevate materjalide osas.
One of the most successful biodegradable material producer NOVAMONT will
share their experience and knowledge about compostable materials.

REGISTREERU / SIGN UP

    Nimi / Name*

    Ettevõte/ Omavalitsus // Company / Municipality

    Kontakttelefon / Contact number

    Email*