Meie elu sõltub tervislikust pinnasest

Aastate jooksul on liikunud palju vastuolulist informatsiooni kompostitavate prügikottide kohta. On seatud kahtluse alla, kas nende kasutamine orgaaniliste jäätmete sorteerimiseks on õige. Verbund Kompostierbare Produkte e.V. (Kompostitavate Toodete Assotsiatsioon) poolt uuringuid teinud eksperdid räägivad, et "sertifitseeritud tööstuslikud kompostitavad jäätmekotid ei kahjusta pinnast, inimeste tervist ega aita kaasa mikroplasti probleemile". Vastupidi, need annavad võimaluse muuta