Toidujäätmete liigiti kogumine ei pea olema tüütu ja ebameeldiv kohustus

Vastavalt Euroopa direktiivile, on Eestil kohustus aastaks 2023 toidujäätmeid liigiti koguda. Üha enam omavalitsusi on hakanud seda teemat tõsisemalt võtma ja majapidamistele on tekitatud võimalusi toidujäätmete kogumiseks. Miks peab biojäätmeid liigiti koguma? Eelkõige sellepärast, et biolagunevaid jäätmeid on võimalik taaskasutada (näiteks valmistada kompostmulda). Kui biolagunevad jäätmed visatakse segaolmejäätmete hulka, on sellel kolm